Narava

Gora Biokovo

Najstarejše znano ime za goro Biokovo izhaja iz grške besede "Adrion". Leta 1981 je bila razglašena za krajinski park. Dalmacijo  je razdelila na obalno področje in dalmatinsko zaledje. Najvišji vrh Biokova je Sv. Jure (1762 m). Zanj je značilna velika pestrost vegetacije, ki obsega 2274 rastlinskih vrst, med njimi številne endemite, od katerih je najbolj znan „Biokovski zvonček“. Tudi živalski svet je zelo raznolik saj tu lahko najdemo volka (Canis lupus) in merjasca (Sus crofa); leta 1964 se je začel v gore vračati balkanski gams (Rupicapra rupicapra balcanica L.), leta  1968 pa muflon (Ovis orientalis musimon Pallas). Na pobočjih Biokova lahko najdemo tudi planinskega orla, orla kačarja, skalno jerebico, lisico ter številne druge živalske vrste. Modras je edina  strupena kača na območju Biokova. Vsekakor je vredno obiskati botanični vrt Kotišina, na nadmorski višini 350 – 500 metrov in področju 16,5 ha. Utemeljil ga je dr. fra Jure Radić zaradi zaščite in ohranjanja rastlinskega sveta Biokova in obsega okoli 300 samoraslih mediteranskih in planinskih rastlin.

Pravijo, da je del Biokova, ki se nahaja nad Breli, najlepši.

Discover more