Narava

Kamen Brela - simbol Brel

Zaščitni znak Brel, prikazan v občinskem grbu je Kamen – najmanjši jadranski otok – brečasti balvan, po vrsti vegetacije edinstven na hrvaški obali.

Breče so skale sestavljene iz med seboj zalepljenih razbitih fragmentov mineralov ali skal. Ime italijanskega porekla (breccia) označuje “svoboden gramoz” ali “skala iz cementiranega gramoza”.

Na Kamnu danes raste sedem starejših in mlajših stebel alepskega bora, ob njih pa enajst različnih vrst rastlin z elementi gozdne vegetacije, vendar brez karakterističnih rastlin litorala. Najstarejši in največji bor na Kamnu je v terminalni, zaključni fazi svojega življenjskega cikla. Obseg debla je 122 cm na 60 cm višine. Kot pravi pionirji v mediteranski flori, borovci naseljujejo številne habitate, ki jih druge rastline ne bi mogle naseliti. Razpoke skal z minimumom substrata nudijo mesto za življenje tem dolgoživim rastlinam. Najbolj slikovito ilustracijo te trditve kaže prav naš brelski Kamen.
 

Discover more