Prirodne znamenitosti

Planina Biokovo

Najstariji naziv za planinu Biokovo je grčki izraz "Adrion". Parkom prirode proglašena je 1981. godine. Dalmaciju je podijelila na primorski dio i dalmatinsku zagoru. Najviši vrh Biokova je Sv. Jure (1762 m). Karakterizira je raznolika vegetacija od 2274 biljne vrste, među kojima i brojni endemi od kojih je najpoznatije "Biokovsko zvonce". I životinjski svijet je raznolik tako da ovdje možemo naći vuka (Canis lupus), vepra (Sus crofa), zatim od 1964. godine ponovno je naseljena balkanska divokoza (Rupicapra rupicapra balcanica L.) i 1968. godine muflon (Ovis orientalis musimon Pallas). Na Biokovu možemo još naći i surog orla, orla zmijara, ptica kamenjarka, lisicu te mnoge druge životinjske vrste. Jedina zmija otrovnica na području Biokova je poskok.
Svakako vrijedi posjetiti botanički vrt Kotišina, na nadmorskoj visini od 350 – 500 metara i području od 16,5 ha. Utemeljio ga je dr. fra Jure Radić radi zaštite i očuvanja biljnog svijeta Biokova, obuhvaća oko 300 samoniklih mediteranskih i planinskih biljaka.

Kažu da je Biokovo najljepše upravo na dijelu iznad Brela!

Otkrij više