Kultura

Sklop hiš Bekavci-Ivandići

Med karakterističnimi kompaktnimi stanovanjsko-gospodarskimi sklopi, ki so dominirali v nekdanji sliki Brel, je relativno dobro ohranjen sklop Bekavci–Ivandići na Donjem Kričku, katerega so zgradili trije bratje, ki so se med 19. st. preselili iz Podskalice pod Biokovom. Ukvarjali so se z živinorejo, vinogradništvom in trgovino. Sklop nekaj hiš je zbrano okoli zaprtega dvorišča s slikovitim portikom iz katerega se je vstopalo skozi štiri vrata v konobo. Portik z nizom ploščatih lokov na zidanih stebrih nosi teraso, h kateri se pristopa z dveh stopnišč. V dvorišču, v katerega se vstopa z vzhodne in zahodne strani, se nahaja mlin za oljke in preša za proizvodno vina, tu pa je tudi vodnjak z dvema kronama. Vse hiše so pokrite s kamnito ploščo. Temu skoraj samostansko organiziranemu sklopu je z južne strani dodana hiša, v kateri se je nekoč nahajala brelska šola. Vzhodno se je nahajal prostor v katerem dominira ogromna krošnja koprivovca (Celtis australis) kjer so prebivalci Brel, še ne tako davno, imeli tržnico in ribarnico. V podzidu poti, malo dlje, so bile vgrajene niše, v katere so se vstavljali panji.
Z odločbo Regionalnega zavoda za zaščito kulturnih spomenikov v Splitu, je ta objekt zaščiten kot kulturni spomenik.

Ta objekt je zaščiten kot kulturni spomenik.

Discover more