Príroda

Vruja

"More, more…" hovorí sa, že v sedle Dupci práve toto vykríkli Chorváti prichádzajúci na Jadran. Na tomto mieste sa útesy spúšťajú do mora do hĺbky viac než 100 m.
Zátoka Vruja je obrovská sústava prameňov, v ktorej sa nachádza hlboký podmorský závrt s priemerom približne 60 metrov, z ktorého vyviera obrovské množstvo vody. Nachádza sa priamo pod sedlom Dupci (288 m), ktorý oddeľuje horu Biokovo (1762 m) od masívu Dovnja (864 m), časti omišskej Dinary.
Veľké podmorské pramene sú pri Drveniku, Drašnici a Gradci, no ani jedna sa nemôže porovnávať s touto. Podľa množstva vody, ktoré z nej vyviera je pravdepodobne najväčšia na Jadrane.
Na úpätí strmých útesov sa nachádzajú krásne schované kamienkové pláže, ku ktorým je najľahšie dostať sa morskou cestou, loďou z Brely alebo Pisku, z dôvodu veľmi strmého a neprístupného terénu v ich blízkosti.
Na veľké húfy rýb, ktoré sa zhromažďujú kvôli potrave a rozmnožovaniu, sa tu naskytá prekrásny pohľad.

Discover more