Príroda

Kameň Brela - symbol Brel

Charakteristickým symbolom Brel, zobrazeným aj v erbe obce, je Kameň - najmenší jadranský ostrov - brekciový balvan, jedinečný svojím typom vegetácie na chorvátskom pobreží.

Brekcie sú horniny zložené z rozbitých minerálov alebo hornín zlepených dohromady. Názov talianskeho pôvodu (tal. breccia) znamená „voľný štrk“ alebo „zacementovaná štrková skala“.

Dnes na Kameni rastie sedem starších a mladších aleppských borovíc s jedenástimi ďalšími druhmi rastlín s prvkami lesnej vegetácie, ale bez charakteristických rastlín pobrežia. Najstaršia a najväčšia borovica na Kameni je v záverečnej fáze svojho života. Má obvod kmeňa 122 cm a výšku 60 cm. Ako skutoční priekopníci stredomorskej flóry obývajú borovice mnohé biotopy, kde by iné druhy prežiť nedokázali. Skalné štrbiny s minimálnym substrátom poskytujú týmto dlhovekým rastlinám miesto pre život. Najnázornejšou ilustráciou tohto tvrdenia je práve náš Kameň z Brel.

Discover more