Kultúra

Napoleonova cesta

V čase svojej vlády (r. 1808-1813), vo veľmi krátkom termíne, Francúzi vybudovali cestu pozdĺž celej Dalmácie – od Obrovca do Boka Kotorskej. Známa je pod názvom "Napoleonova cesta" alebo "Francúzska cesta", a budovaná je vďaka Napoleonovmu generálovi a vojvodovi Dubrovníka Augustovi Marmontovi, ktorého si chorvátska história pamätá po mnohých pokrokových opatreniach, ktoré ako vojenský veliteľ Dalmácie a zástupca Ilírskych provincií, podnikol v chorvátskych oblastiach.

Cesta predstavuje mimoriadny architektonický prínos cestárstva zo začiatku 19. storočia (postavená v rokoch 1810-1811). Nebola nikdy dokončená, takže je nemožné zrekonštruovať všetky fázy výstavby. Stavali ju, či lepšie povedané položili, na strmých svahoch Biokova, medzi 357,41 a 443,73 metrov nadmorskej výšky. Stúpanie neprevyšuje 6 %, vďaka čomu mala byť veľmi pohodlná pre jazdu s konskými záprahmi, jazdu na koni a chôdzu. Projektantom francúzskej cesty na Biokove bol architekt Frane Zavoreo.

Popri ceste stoja informačné tabule, ktoré majú za úlohu priblížiť a vysvetliť spôsob a účel výstaby tejto jedinečnej a vzácnej cesty. Okrem toho sa z cesty naskytujú nádherné výhľady na Brela, Makarskú riviéru a ostrovy!

(UPOZORNENIE: Nenáročná, no predsa len horská trasa!)

 

Discover more