Kultúra

Kostol Panny Márie zdravej (starý)

Kostol Panny Márie Uzdravovateľky v lokalite Gornja Mala nad Subotišćem v Gorných Brelách bol postavený v štýle rustikálneho baroka, charakteristického pre dalmatínske vnútrozemie začiatkom 18. storočia, po definitívnom ukončení turecko-benátskej vojny. Nad vchodom má vytesaný letopočet 1751. Makarský biskup Stjepan Blašković ho vo svojej vizitácii uvádza pod menom kostol Panny Márie Ružencovej, a v ďalšej správe z roku 1780 sa nazýva Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pričom sa súčasný názov ustálil v priebehu 19. storočia. Nový, rovnomenný kostol v Gorných Brelách bol postavený v roku 1939 západne od cesty do Subotišća.

Ide o chránenú kultúrnu pamiatku.

Discover more