Kultúra

Komplex domov Bekavci-Ivandići

Medzi charakteristickými kompaktnými obytnými a obchodnými komplexmi, ktoré dominovali niekdajšiemu obrazu Brel, je pomerne dobre zachovaný komplex Bekavci-Ivandići v Donjom Kričku patriaci pôvodne trom bratom, ktorí sem v 19. storočí prišli z Podskalice pod Biokovom a venovali sa chovu zvierat, vinohradníctvu a obchodu. Komplex niekoľkých domov sa sústreďuje okolo zatvoreného dvora s malebnou verandou, z ktorej sa do pivnice vchádzalo štyrmi dverami. Veranda s radom sploštených oblúkov na murovaných stĺpoch nesie terasu, ktorá je prístupná dvoma schodiskami.
Na nádvorí, do ktorého sa vchádza z východnej a západnej strany, nájdeme mlyn na olivy a lis na víno, ako aj kamennú studňu s dvoma korunami. Všetky domy sú pokryté kamennými platňami. Na južnej strane tohto takmer kláštorne usporiadaného komplexu bola pristavaná dvojposchodová budova, v ktorej kedysi sídlila brelianska škola. Na východ od nej bol priestor, ktorému dominovala ako obrovský baldachýn koruna brestovca južného (Celtis australis), kde ešte nedávno mávali Brelania trh a rybí trh. V podmurovaní cesty, o niečo ďalej, boli zabudované výklenky, do ktorých sa vkladali úle.
Rozhodnutím Krajského ústavu ochrany kultúrnych pamiatok v Splite bol tento objekt vyhlásený za chránenú kultúrnu pamiatku.

Tento objekt je chránený ako kultúrna pamiatka.

Discover more