Kultúra

Kaplnka sv. Kaju (Kapela Sv.Kajo)

Nachádza sa na Nevisti, prvá zmienka je z r. 1768. Existuje niekoľko legiend  viazaných s miestom okolo tejto kaplnky. Od sedla k západu bol kríž vysoký okolo 1.5 metra, pretože na tomto mieste sa zjavila Brelanom Panna Mária a upozornila ich, že ich chcú napadnúť Senjania. Nie že ich len upozornila, ale ich aj zachránila ubíjaním Senjanov vretenom. Aj dnes môžeme vidieť  hroby všade pod kaplnkou Sv. Kaju  a pri  Francúzskej ceste. Tento kríž sa bozkával po príchode aj po odchode, vlastne každým prechodom popri Sv. Kaju. A nad  Sv. Kajom nachádza sa tabuľa v tvare kruhu. Starší zakazovali deťom okolo nej prechádzať, lebo sa tu hrali víly, a báli sa,  aby im deti neodniesli. 

Discover more