Aktívna dovolenka

Náučný chodník "Putovanie starovekou Beruliou"

Náučný chodník Putovanie starovekou Beruliou zo Subotišća ku kostolu sv. Mikuláša má dĺžku približne 2700 m, a zvládnete ho asi za hodinu alebo o niečo dlhšie v jednom smere, v závislosti na fyzickej zdatnosti návštevníkov.

Pozostáva z deviatich náučných tabúľ. Je to ľahká turistická cestička, jej prehliadka trvá asi hodinu. Samozrejme, rovnako ako všetky turistické chodníky, vyžaduje pevnejšiu turistickú obuv.

Začiatok chodníka je v centre dnešnej Hornej Brely pri Subotišći. Chodník vedie do dediny nedávno opustenej obyvateľmi obce Horná Mala so starým kostolom Panny Márie zdravia z prelomu 17. a 18. storočia, starými kamennými domami, humnami a studňami. Chodník pokračuje po pravej strane popri ilýrskom cintoríne nazývanom Gomila a starobylou dedinou Besedišće, prechádza okrajom starobylej dediny Klešice, prameňa Vodice, jaskyne Mrkore, hustým borovicovým lesom symbolicky pomenovaným Dubrava, až ku kostolu sv. Mikuláša (572 m n.m.) zo 14. storočia – stáročiami uznávaného patróna Brely .

Minulé časy zanechali stopy na každom kroku : pasienky a lúky , žriedla “živej" pramenitej vody, košiare a pastierske maštale na úbočiach nevysokých hôr, kde sa pásli ovce , kozy , kone , mulice a osly. Lovili sa jarabice a zajace a odnedávna i diviaky a kamzíky. Dnes sa na tomto mieste stretávajú milovníci prírody: výletníci, turisti, školské exkurzie a dôchodcovské skupiny... Vôňa saturejky, šalvie, petérie a ginestry lieči dušu, láka turistov a milovníkov tejto mierumilovnej hory. Hniezdiace vtáky cvrlikajú zo stromov.

Náučný chodník má čo ukázať, čo ešte viac vypovedá o nedotknutých prírodných klenotoch, tvorivosti mozoľnatých rúk miestnych obyvateľov, verných svojmu ohnisku a neustálemu boju o prežitie a harmonickému spolužitiu s prírodou.


pdf:Putovanie starovekou Beruliou - brožúra

Find out more

 

Discover more