Pristup informacijama

Zakoni i podzakonski akti

1. Propisi iz turizma

 

2. Turistička inspekcija - Ministarstvo turizma

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, te prijavu i odjavu boravka turista, kao i obračun, naplatu i uplatu boravišne, odnosno turističke pristojbe. Turistička inspekcija obavlja i inspekcijski nadzor nad neregistriranim pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Turističkoj inspekciji možete prijaviti i sve nepravilnosti vezane uz neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu, Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranim pružanjem ugostiteljskih usluga, kao i neregistriranim pružanjem usluga u turizmu.

 

Pročitaj više

Otkrij više