Pristup informacijama

Monitoring borovih potkornjaka - Brela 2019

Sadržaj ovog izvješća-elaborata detaljan je prikaz aktivnosti usmjerenih na jednogodišnji monitoring borovih potkornjaka, ali i svih višekratnih terenskih obilazaka područja monitoringa s procjenom općeg zdravstvenog statusa borova, njihove otpornosti odnosno podložnosti eventualnom masovnijem napadu potkornjaka.

Također, u elaboratu se sažeto i taksativno daju upute za mogući nastavak monitoringa (ne nužno s četiri već dovoljno s jednom klopkom cijelu godinu) te se pojašnjuju postupci i kritična razdoblja kada je potrebno provoditi šumsko-higijenske zahvate kako se potkornjacima ne bi dopustilo da se razmnože (kao što se to primjerice desilo na Marjanu).

Uz tiskani format elaborata priložen je i digitalni medij (USB) na kojem su pored tekstualnog i slikovnog sadržaja i videozapisi koji imaju za cilj dodatno pojasniti biološka obilježja najvažnijih vrsta potkornjaka, vrijeme u kojem se pojedini poslovi monitoringa i pregleda šume imaju provoditi te, najvažnije, kada i kako provesti poslove sanitarne sječe kako bi se njome potkornjaci držali „na kratkom povodcu“, a ne da im se omogući nekontrolirano širenje.

 

prof. dr. sc. Boris Hrašovec

Otkrij više