Pristup informacijama

Javni poziv za potpore projektima novih turističkih proizvoda 2022.

Sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) članak 32. stavak 1. i Statuta Turističke zajednice Općine Brela članak 11. stavak 1., te na temelju Programa rada Turističke zajednica Općine Brela i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednica Općine Brela sa VI redovne sjednice, dana 11. travnja 2022. godine godine Turistička zajednica Općine Brela objavljuje

 

                                                                               JAVNI POZIV

                                                  za potpore projektima novih turističkih proizvoda 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Turističke zajednice Općine Brela (u daljnjem tekstu: TZO Brela) za poduzetničke projekte na području Općine Brela koji pridonose sljedećim ciljevima:

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

1. projekata iz područja kulture i tradicije

2. projekata iz područja eno-gastronomije

4. projekata iz područja ekologije

5. projekata iz područja aktivnog odmora i rekreacije

6. ostale projekti koje mogu pridonijeti ciljevima pod točkom I. ovog Javnog poziva.

Otkrij više