Pristup informacijama

Javni poziv za dodjelu potpora manifestacijama 2019.

Sukladno Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08) članak 32. stavak 11. i Statuta Turističke zajednice Općine Brela članak 10. stavak 11., te na temelju Programa rada i Financijskog plana TZO Brela, dana 28. veljače 2019. godine Turistička zajednica Općine Brela objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu manifestacija za dodjelu potpore iz programa

"Potpore manifestacijama u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Brela (dalje u tekstu: TZO Brela) za manifestacije i projekte koji podižu kvalitetu turističke ponude Općine Brela, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju Općinu Brela kao zanimljivo turističko odredište.

Otkrij više