Prirodne znamenitosti

Kamen Brela - simbol Brela

Zaštitni znak Brela, prikazan u općinskom grbu je Kamen – najmanji jadranski otok – gromada breče, po vrsti vegetacije jedinstvena na hrvatskom priobalju.

Breče su stijene sastavljene od međusobno slijepljenih razbijenih fragmenata minerala ili stijena. Ime talijanskog podrijetla (breccia) označava “slobodan šljunak” ili “stijenu od cementiranog šljunka”.

Na Kamenu danas raste sedam starijih i mlađih stabala alepskog bora, a uz njih jedanaest različitih vrsta biljaka s elementima šumske vegetacije, ali bez karakterističnih biljaka litorala. Najstariji i najveći bor na Kamenu je u terminalnoj, završnoj fazi svog životnog vijeka. Opseg debla mu je 122 cm na 60 cm visine. Kao pravi pioniri u mediteranskoj flori, borovi naseljavaju mnoga staništa koja druge biljke ne bi mogla naseliti. Pukotine stijena s minimumom supstrata pružaju mjesto za život ovim dugovječnim biljkama. Najslikovitiju ilustraciju te tvrdnje pokazuje baš naš breljanski Kamen.

Otkrij više