Przyroda

Vruja

"Morze, morze..." tak właśnie mieli zakrzyknąć pierwsi Chorwaci na przełęczy Dupci, kiedy ujrzeli przed sobą wody Adriatyku. W tym miejscu klify stromo wpadają do morza do głębokości aż 100 metrów i więcej.
Zatoka Vruja to wielki system źródeł morskich, w którym specjalną rolę pełni głęboki podmorski lej krasowy o szerokości około 60 m, z którego wytryska ogromna ilość wody. Znajduje się ona bezpośrednio pod przełęczą Dupci (288 m), która oddziela masyw górski Biokovo (1762 m) od masywu Dovnja (864 m), części tzw. Omiškich Gór Dynarskich.
Podobne wielkie podwodne źródła znajdujemy także w okolicach miejscowości Drvenik, Drašnice i Gradac, nie mogę one jednak równać się z tym lejem krasowym. Biorąc pod uwagę ilość wody, który wypływa ze źródła, jest ono najprawdopodobniej jednym z największych w całym Morzu Adriatyckim.
Pod stromymi klifami znajdują się przepiękne, osłonięte przed wiatrem żwirowe plaże, do których najłatwiej dotrzeć drogą morską, statkiem z Breli lub Piski. Inna droga dotarcia do nich jest właściwie niemożliwa z powodu trudnego terenu i nieprzystępnych, stromych wziesień, którymi są otoczone.
Wielkie ławice ryb, które zbierają się przy brzegach w czasie żerowania i składania jaj, tworzą niezmiennie wspaniały widok.

Discover more