Przyroda

Kamień Breli - symbol Breli

Znakiem rozpoznawczym Breli, przedstawionym w herbie miasta, jest Kamień - najmniejsza wyspa Adriatyku - głaz brekcyjny, w swoim rodzaju roślinności jedyny na wybrzeżu Chorwacji.

Brekcje to skały zbudowane z rozbitych fragmentów minerałów lub sklejonych ze sobą skał. Nazwa pochodzenia włoskiego (breccia) oznacza „luźny żwir“ lub „kamień wykonany przez cementowany żwir“.

Dziś na wyspie Kamień rośnie siedem starszych i młodszych sosen alepskich, a obok nich  jedenaście różnych typów roślin z elementami roślinności leśnej, ale bez charakterystycznej roślinności litoralnej. Najstarsza i największa sosna na wyspie Kamień znajduje się w końcowej fazie swojego życia. Obwód jego pnia wynosi 122 cm przy wysokości 60 cm. Jako prawdziwi pionierzy we florze śródziemnomorskiej, sosny zamieszkują wiele siedlisk, których inne rośliny nie byłyby w stanie zasiedlić. Szczeliny skalne z minimalną ilością podłoża zapewniają miejsce do życia dla tych długowiecznych roślin. Najbardziej malowniczą ilustracją tego twierdzenia jest właśnie nasz Kamień z Breli.
 

Discover more