Kultura

Kaplica Św. Kajetana


Położona jest w przełęczy Nevista, a wzmiankowana od 1768. r. Istnieje kilka legend związanych z obszarem położonym wokół tej kaplicy. Na zachód od siodła postawiono krzyż mierzący około 1,5 m., gdyż w tym miejscu Matka Boża ukazała się mieszkańcom Breli i ostrzegła ich przed napadem Senjan. Nie tylko ich ostrzegła, lecz wręcz uratowała przed mieszkańcami Senja, których uśmierciła konopiami. Do dziś pod kaplicą św. Kajetana i w pobliżu „Francuskiej Drogi” można zobaczyć groby. Ten krzyż całowano przychodząc tu i odchodząc stąd, przy każdym przejściu obok kaplicy św. Kajetana. Nad kaplicą znajduje tablica w kształcie koła. Starzy mieszkańcy zabraniali dzieciom przechodzić przez nią z obawy, że ich pociechy zostaną porwane przez bawiące się tu nimfy. 

Discover more