logo small
hr | en | de | cz | it | fr | pl | si | ru | sk

Historia

Wielu pisarzy lokuje starą Berulię Porfirogenety lub dokładniej mówiąc miejscowość Brelo w wielu miejscach: dzisiejsza Brela Gornja, Vrulja, Verulja, przy kościele św. Mikołaja na polu od strony południowej lub nawet opisywana jest jako mała wioska na wzniesieniu wzdłuż morskiego wybrzeża blisko Vrulji.

Nazwa miejscowości pochodzi od źródeł wody, vrilu lub vrelu na tym terenie, bądź vrulji pod powierzchnia morza. Vrelo to źródło na powierzchni ziemi, a vrulja to źródło podmorskie.

Nasza Vrulja to źródło bezimiennej rzeki masywu biokowskiego, która wypływa 20 metrów pod powierzchnią morza. Wraz z tym głównym i największym źródłem istnieje wiele mniejszych i słabszych źródeł, które mieszają się z wodą morską.

„To Beroyllia“  to najstarszy pisany historyczny i kulturowy zabytek miejscowości, zachowany przez historię dzięki carowi bizantyjskiemu Konstantemu Porfinogenetowi około 950 roku, który wspomina go w języku greckim w dziele „O zarządzaniu państwem” , jako jednym z czterech  ufortyfikowanych miast starego neretwańskiego księstwa Paganii. Ówczesną miejscowość Brela wraz z miejscowościami Makar, Zaostrog i Gradac wspomina się jako cztery zamieszkałe fortyfikacje starej Paganii.W zlatynizowanej nazwie „Brolanenses“ z 1315 roku, mieszkańcy Breli wspominani są w akcie założycielskim chorwackiego księcia Juraja Šubića z miasta Klis.

Pod koniec XVI wieku obce źródła wyraźnie rozróżniają "Brehlia superior et inferior", a pod koniec XVII wieku "Brehgli Dolgni" i "Brehgli Gorgni", tj. Gornja Brela za górą w zagorju i Donja Brela w primorju.
Brela w języku chorwackim wspomniana jest – o ile wiadomo – po raz pierwszy w 1694 roku w testamencie  don Nikole Ursića.
W 1993 roku Brela stała się oddzielną gminą. Na przełomie wieków mieszkańcy Breli obchodzili 1050- tą rocznicę swojej pisanej historii.
 

Niewątpliwie należy wspomnieć o:

Silvanov relief  odkryty w 1969 roku w Brelach, wmurowany nad nadprożem będący w posiadaniu Srećka Filipovića. Głównym i najbardziej czczonym bogiem starych mieszkańców Dalmacji był Sylwan (Silvanus) i jego boska towarzyszka Thana. Przedmiotem kultu był wizerunek Sylwana, który miał zapewniać zdrowie i powiększanie stada. Brakuje dolnej części reliefu, części atrybutu w prawej ręce i brzegów. Na zachowanej górnej części ciała nie ma żadnych szczegółów, również podstawowy kształt ciała jest nieprawidłowy i wykrzywiony. Ręce są wyciągnięte: w lewej znajduje się pasterski patyk (pedum), z kolei w prawej znajduje się atrybut wyciosany na kształt czterokątnej plastycznej powierzchni z uchwytem (łopata). Relief ten dziś jest częścią prywatnej kolekcji Zvonimira Filipovića.
 

Aktywne wakacje

Zobacz wszystko
 

Nagroda Niebieski kwiat 2012.

Akcja Niebieski kwiat Chorwacka Wspólnota Turystyczna obejmuje ocenę uporządkowania chorwackich kurortów nadmorskich jako całości i poszczególnych elementów.

Brela 12°C
Wilgoć -
Presja 1033 hPa
Widok 10 km
Wiatr 9.4 kph
© TZ Brela 2014.       Development:   nove vibracije logo Nove vibracije d.o.o.