Kutak za iznajmljivače

Porezna uprava - upute za iznajmljivače

Koje su obveze iznajmljivača prema Poreznoj upravi i koji su rokovi za plaćanje paušalnog poreza na dohodak?

Svim iznajmljivačima - poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova utvrđuje se poreznim rješenjem godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno odnosno do kraja svakog tromjesečja u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.


IVAN MILAS
Voditelj Ispostave
Porezna uprava-Područni ured Split
Ispostava Makarska
Obala Kralja Tomislava 1
+385 (0)21 680 750
ivan.milas@porezna-uprava.hr