Kutak za iznajmljivače

ODLUKA o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19),

Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe ("Narodne novine", broj71/19), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 07/10,10/10, 02/13, 126/17 i 35/18), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije donijela je ODLUKU o visini turističke pristojbe za Općinu Brela, koja se počinje primjenjivati od 01. siječnja 2024. godine.

Visina turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost za područje Općine Brela iznosi:
- za razdoblje od 01.04. do 30.09. = 1,50 EUR po osobi i noćenju
- za ostalo razdoblje = 1,00 EUR po osobi i noćenju
Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu:
- Za smještaj u domaćinstvu iznosi 50,00 EUR po krevetu (osnovni i pomoćni)

Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor
Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, koji turističku pristojbu ne plaća u paušalnom iznosu, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu (a nisu državljani RH i EU) za odmor plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju (1,50 EUR) za boravak od 15. lipnja do 15. rujna. 
Vlasnici kuća, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji (državljani RH i EU) plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%. Osim na hrvatske državljane, ove odredbe primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.
Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe (ukoliko ne plaća po noćenju) koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji (rok uplate do 15. srpnja):
- Za prvog člana iznosi 25,00 EUR
- Za drugog člana iznosi 25,00 EUR
- Za svakog sljedećeg člana iznosi 7,00 EUR