Kutak za iznajmljivače

Obveze koje su građani iznajmljivači dužni podmiriti tijekom poslovne godine

OBVEZE PLAĆANJA KOJE SU GRAĐANI  IZNAJMLJIVAČI DUŽNI PODMIRITI TIJEKOM POSLOVNE GODINE:

Odnose se na 3 (tri) obveze plaćanja (turistička pristojba, porez na dohodak, članarina) i popunjavanje "Obrazca TZ 2" koji je potrebno odnijeti na Poreznu upravu.

1. TURISTIČKA PRISTOJBA (Zakon o TP NN 52/19): 

U 2024. godini, paušalna turistička pristojba iznosi 50,00 € (u 2023. godini iznosila je 46,45 €) i plaća se i za osnovne i za pomoćne krevete (navedene u izreci rješenja). Svi iznajmljivači dužni su plaćati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe po krevetu. Turističku pristojbu po noćenju plaćaju samo pravne osobe (tvrtke i obrti, kamp itd.) i svi nekomercijalni gosti, prijatelji i daljnja rodbina vlasnika kuća i stanova za odmor (svi koji nisu prvi srodnici ili uža obitelj vlasnika).

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se na uplatni račun turističke pristojbe, i to: odjednom do 31. srpnja tekuće godine ILI u tri rate od kojih prva dospijeva do 31. srpnja, druga do 31. kolovoza, a treća do 30. rujna tekuće godine. Od 2016. godine svaki iznajmljivač može sam tiskati uplatnice putem novog informacijskog sustava eVisitor koji ih automatski formira za svakog pojedinog iznajmljivača. Početkom primjene novog sustava eVisitor, TZO Brela ne šalje uplatnice na kućnu adresu, međutim građani iznajmljivači koji nisu u mogućnosti sami tiskati uplatnice, mogu ih zatražiti u turističkom uredu TZO Brela.

Uplatni račun  turističke pristojbe: IBAN: HR2110010051707704744, Model HR67; Primatelj: Turistička pristojba u Općini Brela; Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača na kojeg glasi rješenje; Opis plaćanja: turistička pristojba - godina

2.  ČLANARINA TZ (Zakon o članarinama u TZ, pročišćeni tekst zakona NN 52/19)

Svi članovi turističke zajednice, tako i privatni iznajmljivači obveznici su plaćanja članarine turističkoj zajednici.

Sukladno novom Zakonu o članarini u TZ (NN 52/19) iznajmljivači, u odnosu na prethodne godine, od 1. siječnja 2020. godine plaćaju godišnji paušalni iznos članarine.

Paušalni iznos turističke članarine je 5,97€ po krevetu za glavne krevete, a godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne krevete navedene u IZRECI rješenja umanjuje se za 50% (2,99€). 

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ILI u tri jednaka obroka sa DOSPIJEĆEM PLAĆANJA: 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Iznajmljivači podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni "Obrazac TZ 2" do 15.siječnja tekuće godine za tekuću godinu. "Obrazac TZ 2" možete kupiti u NN ili "skinuti" s interneta u dva primjerka. 

Obrazac se predaje na nadležnu Poreznu upravu (prema mjestu prebivališta). 

Uz Obrazac TZ 2 Poreznoj upravi je, prema našem saznanju,  potrebno dostaviti i kopiju iz knjige „Evidencija prometa“

Uplatni račun  članarine TZ:  uplatnice možete dobiti u uredu TZO Brela ili uplatiti na IBAN: HR8010010051707727156, model HR67, primatelj: članarina TZ, poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača na kojeg glasi rješenje, opis plaćanja: članarina TZ – godina.

Nadzor nad uplatama članarine dužna je obavljati Porezna uprava.

3. GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK  

utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Od 01. siječnja 2016. godine Porezna uprava ne dostavlja uplatnice na kućnu adresu, već je iznajmljivač dužan na osnovi Rješenja samostalno ispuniti uplatnice i uplatiti u četiri godišnje rate.