Kutak za iznajmljivače

Edukacije - Srijedom u 17

Pozivamo Vas da se uključite u predavanja/edukacije Srijedom u 17. 

 

Brela su postala dio projekta IQM Destination. Projekt IQM Destination, čija provedba traje u pravilu tri godine, povezuje sve subjekte u destinaciji koji gostima pružaju najbolju uslugu, a buduće dionike projekta u Brelima međusobno će umrežiti te poticati na suradnju kako bi se ispunila očekivanja gostiju, drugih dionika i lokalnog stanovništva. 

Tijekom provedbe projekta, dionike očekuju individualni auditi i savjetovanja sa stručnjacima, edukacije prema odabranim temama te pozivi na javne tjedne edukacije za turističke profesionalce „Srijedom u 17“, a sve s ciljem poticanja izvrsnosti koja je temelj za daljni iskorak u kvaliteti destinacije.

 

Poveznicu na predavanje možete naći na FB stranici @Brela Events i @IQM Destination.