Kutak za iznajmljivače

Česta pitanja i savjeti

Ovdje možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja:

- Kako izdati račun?

- Kako izraditi cjenik?

- Kako voditi "Evidenciju o prometu"?

- Što moram znati o naplati akontacije?

- Što je Obrazac TZ 2?

- Koje dodatne usluge smijemo pružati gostima?

- Koje su sve obveze iznajmljivača (provjera u kratkim crtama)?

- Trebamo li platiti TV pristojbu?

- Tko se i do kada treba rekategorizirati?

- Što nadgleda turistička inspekcija?

- Smiju li turistički inspektori ući u ilegalno iznajmljeni objekt?


1. KAKO IZDATI RAČUN? 

Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu obvezan je izdati račun za svaku pruženu i naplaćenu uslugu.
Račun se može pisati ručno na Račun bloku računa za iznajmljivače kojeg kupimo u NN ili knjižari, ali možete ga i sami izraditi i tiskati putem računala (npr. Word ili Excel tablica). Bitno je samo da na računu navedu sve zakonom propisane stavke koje ćemo navesti u nastavku.
Kod iznajmljivača koji su u PDV-u, vrijedi sve isto samo je potrebno dodatno u računu specificirati iznos PDV-a. Oni iznajmljivači koji nemaju uključenu turističku pristojbu u cijeni moraju specificirati na računu pojedinačni iznos turističke pristojbe (s obzirom na dob gosta) te ukupan iznos.

Kako izdati račun?

Računi se izdaju gostu za pružene usluge prema važećem cjeniku sa svim propisanim elementima:
- ime i prezime iznajmljivača, Vaš OIB, ime i prezime gosta, broj i datum računa, za svaku pruženu uslugu - vrsta, količina i cijena usluge, odnosno eventualno odobreni popust (u eurima), ukupni iznos računa i potpis. 
Iznos računa uvijek mora biti izražen u službenoj valuti - eurima. 
Obavezno zadržati za sebe u bloku kopiju tog računa. 

Iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos turističke pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „turistička pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“). 

Sukladno Zakonu o PDV-u NN br. 73/13, 148/13,143/14, na računu uz sve ostale elemente računa treba pisati: „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u“.
Svi izdani računi na kraju dana obavezno i redovito se unose u knjigu Evidencija prometa.

AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U HRVATSKOJ 

a) Što kad agencija radi "u svoje ime, a za tuđi račun"?

Ovo je primjer suradnje s turističkom agencijom u kojem ona radi u svoje ime i "kupuje" usluge malog iznajmljivača.
AGENCIJA ISPOSTAVLJA RAČUN GOSTU s ukupnim/punim iznosom (i iznosom provizije).Upravo ovaj iznos je naznačen i na našem cjeniku u našem objektu. IZNAJMLJIVAČ ISPOSTAVLJA RAČUN AGENCIJI za iznos usluga smještaja, ali bez agencijske provizije. Budući da račun koji mi izdajemo agenciji nema uključenu proviziju (izdajemo račun bez provizije), iznos na tom računu manji je nego što je navedeno na našem cjeniku. Stoga, kako bismo objasnili zašto je iznos manji od cijene na cjeniku, agencijsku proviziju možemo prikazati kao popust na računu koji izdajemo agenciji, tj. bilježimo popust na cijenu smještaja, a taj popust je zapravo provizija agenciji.

b) Što u slučaju kad agencija radi "u svoje ime i za svoj račun"?

Ovo je primjer suradnje s turističkom agencijom u kojem je iznajmljivaču agencija zapravo "direktni gost", tj. IZNAJMLJIVAČ IZDAJE RAČUN TURISTIČKOJ AGENCIJI ZA DOGOVORENI IZNOS (koji je na cjeniku).
Koliko će kasnije gost platiti i hoće li mu ona povisiti cijenu nas ne zanima jer agencija radi u svoje ime, a nama je  gost zapravo agencija.

c) Što kad agencija radi "u tuđe ime i za tuđi račun"?

Ovo je situacija u kojoj je turistička agencija posrednik između nas i gosta. AGENCIJA IZDAJE RAČUN NAMA/IZNAJMLJIVAČU za uslugu posredovanja, a IZNAJMLJIVAČ IZDAJE RAČUN ZA USLUGU SMJEŠTAJA IZRAVNO GOSTU (naplaćujemo puni iznos, s provizijom koju smo uračunali).
Također, ako agencija radi "u tuđe ime i za tuđi račun", postoji i druga opcija kada agencija može "u ime iznajmljivača" izdati račun gostu račun za uslugu smještaja i iznajmljivaču drugi račun kojim ga tereti za posredovanje. 

U sva tri navedena slučaja, mali iznajmljivači nisu dužni platiti PDV na uslugu posredovanja jer je ovdje riječ o suradnji s hrvatskim turističkim agencijama.

VAŽNO: Nužno je pročitati uvjete suradnje s agencijom i svoj ugovor te na temelju toga znat ćete kome trebate izdavati račun, kao i želite li ili ne surađivati s turističkim agencijama.

AGENCIJE KOJE IMAJU SJEDIŠTE IZVAN HRVATSKE 

Iznajmljivači koji posluju s agencijama koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske kao što su npr. Booking.com ili Airbnb.com obvezni su plaćati PDV na proviziju u radu s tim agencijama što uključuje i izdavanje PDV identifikacijskog broja. 
PDV identifikacijski broj potrebno je zatražiti u Poreznoj upravi.

Moram li izdati račun gostu koji je rezervirao putem Booking.com-a ako Booking.com vrši naplatu gostu?

Račun izdaje domaćin.
Dakle, bez obzira tko vrši naplatu, iznajmljivač je obvezan izdati gostu račun.
Iznajmljivač na svoj bankovni račun dobije iznos umanjen za njihovu proviziju, KAO I račun za tu istu proviziju.
Iznajmljivač je dužan gostu izdati račun na ugovoreni iznos u koji je uključena i provizija strane agencije (npr. Booking.com).
Iznos na računu upisuje se u knjigu Evidencija prometa.

Kako se na računu navodi popust?

Najprije je potrebno na računu napisati sve usluge (i količinu usluga) koje je iznajmljivač pružio gostu s cijenama koje su navedene u službenom cjeniku.
Nakon što izračunate iznos pruženih usluga prema službenom cjeniku, navodite iznos provizije koju dajete gostu (ili agenciji) i razlog zašto ste popust odobrili.
Na kraju napišite ukupan iznos s popustom.

VAŽNO: vrsta popusta koji odobravate mora biti navedena i u cjeniku!

Reklamacija usluge i povrat novca

Ako iz nekog  razloga gost reklamira uslugu i vi mu dajete povrat određenog iznosa, već ispostavljeni račun možete jednostavno prekrižiti i napisati “STORNO” te napisati novi račun u kojem ćete navesti iznos noćenja minus popust što je jednako realnom iznosu kojeg ste vi zadržali.
Dakle, račun se ne smije kidati, mora ostati u bloku, a vi ispišite novi s daljnjim rednim brojem koji ide po redu. Isto je i s računom kojeg greškom napišete. 

2. KAKO IZRADITI CJENIK?

Svi građani iznajmljivači, bez obzira na to koju vrstu smještaja nude, dužni su imati cjenik svojih usluga. Cjenik izrađuju samostalno. Turistička agencija s kojom iznajmljivač surađuje nema obvezu izraditi cjenik, to je isključivo obveza iznajmljivača. Nije propisano kako cjenik treba izgledati, već što treba sadržavati.
Cijena usluge smještaja mora biti gostu istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo, a cijene moraju biti istaknute u eurima. Cjenik mora biti jasno istaknut u svim smještajnim jedinicama koje iznajmljivač nudi.

Osnovni elementi cjenika: 

- Naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa, OIB moraju biti navedeni
- Naziv usluge: noćenje, doručak i sl.
- Vrsta naplate: po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno…
- Termin: ukoliko se cijene razlikuju po terminima, navesti sve termine s cijenama
- Cijena: cijena obavezno mora biti izražena u eurima.
- Turistička pristojba: ukoliko iznajmljivač turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, u cjeniku navodi da je turistička pristojba uključena u cijenu,
- PDV: ukoliko niste obveznik PDV-a navesti da „PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl.90 st .2. Zakona o PDV-u)
- Dodatne usluge: potrebno je navesti sve dodatne usluge koje naplaćujete te cijenu svake usluge, npr. smještaj kućnih ljubimaca i sl.. Usluge poput npr. najma bicikla, najma brodice, ležaljki i sl. ne mogu se navesti niti naplatiti ako nema potrebne dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti.
- Popuste ukoliko ih dajete (točna specifikacija svih popusta koje dajete)
- Datum od kada vrijedi cjenik (dovoljno je pri dnu cjenika istaknuti datum od kada je važeći)
- Potpis: vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju mora biti na cjeniku
- Cjenik/e ste dužni čuvati do 8 godina (stare cjenike)

Prilikom izmjena cjenika potrebno je „stari” cjenik priložiti izdanim računima. Iznajmljivač cijene u cjeniku određuje samostalno. Ne postoji zakonska obveza koja nam propisuje visinu cijene.
Iznos na računu i na cjeniku mora uvijek biti jednak. Iznos na računu nikada ne smije biti veći od onoga koji je naveden u cjeniku, ali manji može biti, samo ga u tom slučaju moramo „opravdati”.

3. KAKO VODITI "EVIDENCIJU O PROMETU"?

Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu.
Porezni obveznik je dužan u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.
Evidencija o prometu može se voditi ručno, a može i putem računala.
Dakle, možete je kupiti u knjižari u obliku knjige, možete je voditi kroz "EP obrazac", Excel tablicu ili putem eVisitora.

Evidencija o prometu u sustavu eVisitor nalazi se u dijelu Financije – Promet (pritiskom tipke “Unos novog” otvara se tablica za unos podataka s računa; broj računa, ime gosta, datum izdavanja, iznos naplaćenog računa). Račun se spremi te se na kraju godine ispiše Evidencija o prometu.

Do 2020. ukupan iznos iz Evidencije prometa koristio se za obračun turističke članarine. 
Od 2020. članarina se plaća paušalno, ali se u TZ2 obrascu i dalje navodi ukupan promet iz knjige Evidencija o prometu.

4. ŠTO MORAM ZNATI O NAPLATI AKONTACIJE?

Visina akontacije varira od 10 do 50% ovisno o iznajmljivaču i ponudi.
Kod svake ponude prije potvrde rezervacije poželjno je posebno naglasiti i poslati Uvjete otkaza rezervacije. Tada gost ne može reći da nije bio upoznat s tim pravilima, a iznajmljivač ima pravo zadržati uplaćeni iznos akontacije.
Akontacija se koristi kao sigurnosni polog i zbog nemogućnosti brzog popunjavanja smještaja u slučaju otkazivanja postojeće rezervacije. Zbog toga bi pravila vraćanja akontacije trebala biti stroža što je termin rezervacije bliže i fleksibilnija što je termin dalje.

Primjer blažeg uvjeta otkaza rezervacije i vraćanja akontacije bi bio sljedeći:
- 100% povrat za rezervacije otkazane 60 i više dana prije dolaska gosta
- 50% povrat za otkazivanje rezervacije unutar 30-60 dana
- 25% povrat za otkazivanje rezervacije unutar 15-30 dana
- 0% povrat za otkazivanje rezervacije unutar 2 tjedna do početka rezervacije

Hoćete li odabrati strože ili blaže uvjete i u kojim postocima i na koliko razina ih podijeliti ovisi isključivo o svakom pojedinačnom iznajmljivaču.
Blaža pravila otkazivanja su popularnija među gostima i mogu povećati broj rezervacija, ali s time povući i veći broj kasnijih otkazivanja. Stroža pravila su  s druge strane pogodnija za potvrđene rezervacije jer smanjuju broj otkazivanja, ali znaju nekada, zajedno i s visinom akontacije, odbiti gosta od potvrde rezervacije.
U slučaju da iznajmljivač iz nekog razloga mora gostu otkazati rezervaciju, povrat pologa se vraća u cijelosti gostu bez obzira na broj dana do same rezervacije.
Prebacivanje pologa s računa iznajmljivača na račun gosta košta. 

Kada sastavljate uvjete povrata akontacije, važno je naglasiti da taj trošak transakcije snosi gost u slučaju da on otkaže.
Jedini slučaj kada bi iznajmljivač trebao snositi trošak transakcije je kada je i sam odgovoran za otkazivanje rezervacije, a gost bude zbog toga oštećena strana.

Neke iznimke:

Kako je uvijek potrebno zadovoljiti gosta i ostaviti dobro mišljenje o sebi, čak i u nezgodnim situacijama poput otkazivanja ili napuštanja smještaja usred rezervacije, radimo određene iznimke što se tiče povrata akontacije u slučajevima kada je gostu isteklo pravo na njezin povrat:
- Ako uspijemo popuniti nastalu prazninu uzrokovanu otkazivanjem rezervacije ipak vraćamo akontaciju gostu. Kako u konačnici nema financijskog gubitka zbog otkazivanja rezervacije nema niti potrebe zaraditi na tom gostu za nešto što mu niste pružili.
- Nudimo mogućnost prebacivanja akontacije na sljedeću godinu. Tako gost ne gubi uplaćena financijska sredstva otkazivanjem rezervacije ako se odluči vratiti sljedeće sezone.
- Ukoliko se ispostavi da je naša ponuda bila netočna ili nepotpuna i zbog toga je gost odlučio tražiti alternativni smještaj.
- Akontacija se vraća i u slučaju nezgode ili tragedije gosta zbog koje je spriječen doći

5. ŠTO JE OBRAZAC TZ 2?

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe "Obrazac TZ 2" podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to u razdoblju od 1.1.- 15.1. tekuće godine za tekuću godinu.
Obrazac TZ 2 možete kupiti u NN, a također ga možete pronaći na našim službenim internet stranicama - Upute za pružanje ug. usluga u domaćinstvu.
Navedeni zakon propisuje i kaznene odredbe (članak 18.).

6. KOJE DODATNE USLUGE SMIJEMO PRUŽATI GOSTIMA?

Dodatne usluge koje smijemo pružati gostima: boravak kućnog ljubimca, pomoćni krevet, manje od tri noćenja ili uslugu doručka kada tu uslugu imamo u Rješenju. Navedene dodatne usluge možemo naplatiti gostu, ali ih je potrebno navesti u cjeniku.00
Dodatne usluge koje ne smijemo naplatiti ili imati u cjeniku kao mali iznajmljivač: najam bicikla, transfer, organizacija izleta ili pružanje doručka ako ga nemamo u Rješenju.
Ukoliko želimo pružati navedene usluge potrebno je otvoriti obrt ili tvrtku koja može obavljati navedene usluge.

7. KOJE SU (UKRATKO) SVE OBVEZE IZNAJMLJIVAČA?

a) Platiti:
- turističku pristojbu
- porez na dohodak
- turističku članarinu
b) Predati Obrazac TZ2 na Poreznu upravu (Porezna uprava zaprima obrazce u razdoblju od 1.1.-15.01. za tekuću godinu)
c) Imati standardiziranu ploču istaknutu na ulazu u objekt
d) Imati broj na vratima svake smještajne jedinice
e) Imati vidno istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora gostu
f) Imati jednu kutiju prve pomoći u objektu bez obzira na broj smještajnih jedinica
g) Plan evakuacije istaknuti na izlazu iz smještajne jedinice
h) ukoliko poslužujete hranu, piće i napitke (doručak), obavezni ste istaknuti naljepnicu za zabranu točenja pića mlađima od 18 godina

8. TREBAMO LI PLATITI TV PRISTOJBU?

TV pristojba plaća se na način da jedna TV pristojba pokriva još tri (3) TV prijemnika.

9. TKO SE I DO KADA TREBA REKATEGORIZIRATI?

Rekategorizirati se trebaju svi koji imaju Rješenje do 1. rujna 2007. godine.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti donesen je 7.4.2020. godine. 

Zbog pandemije covid-19, određeni su novi rokovi za rekategorizaciju smještajnih jedinica: 
- rješenje o odobrenju ishođeno od 15.08.1995. – 31.12.2000.: rok je do 08.04.2022. 
- rješenje o odobrenju ishođeno od 01.01.2001. – 31.12.2004.: rok je do 08.04.2023. 
- rješenje o odobrenju ishođeno do 01.01.2005. – 01.09.2007.: rok je do 08.04.2024. 

Za rekategorizaciju je potrebno u Uredu za turizam podnijeti Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Za rekategorizaciju se podnosi zahtjev s taksom i preslikom osobne iskaznice, te se obavlja očevid.
Svi oni koji se ne žele rekategorizirati mogu i dalje pružati usluge smještaja, ali bez kategorije objekta, odnosno zvjezdica.

* Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024.godine. Dakle, valjanost svih privremenih rješenja po sili zakona produljena je do 31.12.2024., te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.

10. ŠTO NADGLEDA TURISTIČKA INSPEKCIJA?

Turistička inspekcija više nema samo represivnu ulogu, što znači da nam inspektor za neke nedostatke neće odmah napisati kaznu već će nam napisati pisanu naredbu  o otklanjanju nepravilnosti.
Ukoliko nepravilnost otklonimo u propisanom roku, nećemo platiti kaznu.

Turistički inspektor naplaćuje kaznu bez opomene u sljedećim situacijama:
- Iznajmljivač nema Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
- Ne pridržava se istaknutih cijena
- Nije izdan točan račun sa svim potrebnim podacima
- Nema popis gostiju (u eVisitoru)
- Ne koristi li se oznaka propisane vrste i kategorije objekta te posebnog standarda prilikom oglašavanja
- nije naznačena zabrana konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina u prostoru gdje se služi alkohol
- nudi smještaj neposredno ili putem osoba koje nisu registrirane za posredovanje
- iznajmljuje više od 10 soba, odnosno 20 kreveta, u što se ne ubrajaju pomoćni kreveti
- pruža usluge doručka osobama koje nisu njegovi gosti

11. SMIJU LI TURISTIČKI INSPEKTORI UĆI U ILEGALNO IZNAJMLJENI OBJEKT? 

Inspektor može izvršiti nadzor u nelegalnom objektu ali samo ukoliko mu se dopusti nadzor. Ukoliko sam domaćin ne dopusti nadzor objekta inspektor je dužan zatražiti nalog za pretragu prostorija i stana privatnog prostora od suca za prekršaje.

KADA INSPEKTOR SMIJE UĆI U ILEGALNO IZNAJMLJENI OBJEKT?

1. Treba postojati indicija da se događa nelegalna djelatnost (npr. prijava susjeda, anonimna prijava)
2. Ako vlasnik objekta ne pusti inspektora u objekat onda inspektor (sa dokazima o prekršaju) traži nalog za pretragu prostorija od suca za prekršaje.
3. Radi se uvid u evisitor kako bi se saznalo da li domaćin prijavljuje goste koji su u ili su bili u objektu.
4. Ukoliko inspektor dobije nalog za pretragu ona se smije obaviti samo po danu (ne po noći ni predvečer)
5. Inspektor ulazi u objekat sa 2 svjedoka koja moraju biti neutralna (npr. s ulice) i uz asistenciju policije.