Kulturne znamenitosti

Sklop kuća Filipovići u Solinama

Stariji stambeno-gospodarski sklopovi, poput danas jedva raspoznatljivog u sklop Filipovića u Solinama pri moru, mogli su imati kule s puškarnicama – u ovom slučaju dvije, obje kasnije preinačene u kuće. Slični primjeri očuvali su se bolje u Tučepi, Podgori, Igranima, Drveniku. Ruralni sklop Filipovića bio je jezgra naselja nad uvalom Soline koje se s vremenom razvilo oko njega.

Otkrij više