Kulturne znamenitosti

Izvorna povijesna arhitektura

Ostali stariji sklopovi (zaseoci)

Valja, među starijim sklopovima koji su još uvijek sačuvali ponešto od sugestivnih elemenata izvorne lokalne povijesne arhitekture spomenuti Ivance (zaselak neposredno ispod magistrale, na kosini koji se strmo spušta prema moru; sklop s otvorenim zajedničkim “dvorovima”); Donje i Gornje Zeliće; Šošiće (Banja); Krug – u krajnjem dijelu Brela iznad magistrale prema baškovoškom zaselku Topićima; Juričiće, Ribičiće i Mediće – u gornjem dijelu Brela iznad magistrale, prema crkvi sv. Jurja.

A u Gornjim Brelima: Tomaše – iznad Crkve Gospe od Zdravlja, sa starim tradicijskim sklopovima karakterističnih nizova kuća s vanjskim stepeništima – balaturama; Prosik – zaselak u prisoju kamene zaravni okrenut prema kanjonu; Zaveterje sa zaselcima Ursići, Brkulji, Tomaši, Drinovci i Bartulovići, koji su se razvili iz nekadašnjih pastirskih stanova, gdje su Breljani ljeti izgonili blago na ispašu.

Ne manje zanimljiva su danas mahom napuštena “sekundarna ruralna naselja” koja su živjela u Biokovu sezonski, od proljeća do jeseni. 

 

 

Otkrij više