Kulturne znamenitosti

Crkva Gospe od Zdravlja (18.st.)

Crkva Gospe od Zdravlja na lokalitetu Gornja Mala nad Subotištem u Gornjim Brelima sagrađena je u oblicima rustičnog baroka karakterističnih za dalmatinsko zaleđe početkom 18. st., nakon konačnog prestanka tursko-mletačkog ratovanja. Na nadvratniku je uklesana godina 1751. Makarski biskup Stjepan Blašković u svojoj vizitaciji je spominje pod nazivom Gospe od Ružarja, a u jednom izvješću iz 1780. nazivlje se crkvicom Bezgrješnoga začeća, pa se današnji titular ustalio istom tijekom 19. stoljeća. Nova crkva istog imena u Gornjim Brelima podignuta je 1939. godine zapadno od ceste u Subotištu.

Zaštićeno je kulturno dobro.

Otkrij više