logo small
hr | en | de | cz | it | fr | pl | si | ru | sk

Slikovnica "Breljanske legende" odabrana za financijsku potporu od strane Centra izvrsnosti SDŽ

26.05.2021.

Na ovogodišnjem natječaju Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ’’Čuvari baštine’’ za financijsku potporu odabran je i projekt OŠ dr. F. Tuđmana Brela -  slikovnica „Breljanske legende:  Crna vila, Šakan i Šorko“, a financijsku potporu projektu pružila je i TZO Brela.

O PROJEKTU:
Projekt „Čuvari baštine“ namijenjen je potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje.
Ovogodišnja tema bila je „Skrivena blaga mista moga“, a odnosi se na nepokretnu materijalnu baštinu.
Breljanski učenici su u sklopu ovog projekta istražili lokalnu povijesnu i kulturnu baštinu (gotovo zaboravljene legende o Crnoj Vili, Šakanu i Šorku) vezanu za lokalitete Vruje, Kamena Brela i samog mjesta Brela.
Učenici su pobliže upoznali zavičajnu tradiciju (edukativna slikovnica u službi promicanja zavičajne baštine). Namjena projekta je kod učenika i pripadnika lokalne zajednice poticati i njegovati poštovanje prema zavičaju i zavičajnoj baštini kao i razvijati dječju kreativnost. Također se kod učenika ovim projektom potiče razvoj drugih triju vještina 21. stoljeća: suradnja, komunikacija i kritičko mišljenje. Ovaj projekt proveden je i s ciljem poticanja interesa šire javnosti za kulturne lokalitete u Brelima što bi moglo rezultirati nekim novim budućim projektima na ovu temu na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (npr. Erasmus). Time bi se zavičajnu baštinu ujedno i spasilo od zaborava i predstavilo je i na široj razini od lokalne. Međunarodnim projektima na ovu temu bi se provodila i promocija naše lokalne zajednice u svijetu.
Učiteljice Gorana Babić i Vanja Sokol su podijelile zadatke među svojim učenicima vezano za ilustraciju legendi koje će sačinjavati slikovnicu. Po dovršavanju ilustracija i popratnog teksta na hrvatskom jeziku, prof. Babić je prevela tekst i na engleski jezik kako bi slikovnica bila dostupna i turistima. Prof. Sokol je s učenicima odradila grafičku obradu materijala i pripremu za tisak. Učenici su izradili i ppt prezentaciju i video uradak koji prikazuje kako je tekla izrada same slikovnice kao i interaktivnu mapu lokaliteta uz koje su predstavljene vezane legende. Učenici i prof. Sokol su se u izradi služili digitalnim alatima koje su učiteljice Sokol i Babić upoznale na Erasmus mobilnostima u sklopu jednog od dvaju odobrenih Erasmus KA1 projekata naše škole.
Turistička zajednica Općine Brela surađuje sa školom na način da u je skladu sa svojim mogućnostima sufinancirala tiskanje i neke promotivne aktivnosti namijenjene široj javnosti.

 

Čestitke vrijednim i darovitim učenicima i njihovim učiteljicama! 

Aktivni odmor

Vidi sve
 

Nagrada Plavi cvijet 2012.

Akcija PLAVI CVIJET Hrvatske turističke zajednice uključuje ocjenjivanje uređenosti turističkih mjesta primorske Hrvatske kao cjeline i pojedinačnih elemenata.

Brela -
Vlažnost -
Tlak zraka -
Vidljivost -
Vjetar -
© TZ Brela 2014.       Development:   nove vibracije logo Nove vibracije d.o.o.