logo small
hr | en | de | cz | it | fr | pl | si | ru | sk

Obveze koje su građani iznajmljivači dužni podmiriti tijekom poslovne godine

OBVEZE PLAĆANJA KOJE SU GRAĐANI  IZNAJMLJIVAČI DUŽNI PODMIRITI TIJEKOM POSLOVNE GODINE:

Odnose se na 3 obveze plaćanja (boravišna pristojba, porez na dohodak, članarina) i popunjavanje Obrazca TZ koji je potrebno odnijeti na Poreznu upravu.

1. BORAVIŠNA PRISTOJBA (Zakon o BP NN 152/08): 
Pošto je prosječna popunjenost na području općine Brela duža od 40 dana, svi iznajmljivači (do i preko 4 kreveta) dužni su plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu. Boravišnu pristojbu po noćenju plaćaju samo pravne osobe (tvrtke i obrti, kamp itd.) i svi nekomercijalni gosti, prijatelji i daljnja rodbina vlasnika kuća i stanova za odmor (svi koji nisu prvi srodnici ili uža obitelj vlasnika).
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se na uplatni račun boravišne pristojbe, i to: odjednom do 31. srpnja tekuće godine ili u tri rate od kojih prva dospijeva do 31. srpnja, druga do 31. kolovoza, a treća do 30. rujna tekuće godine. Od 2016. godine svaki iznajmljivač može sam tiskati uplatnice putem novog informacijskog sustava eVisitor koji ih automatski formira za svakog pojedinog iznajmljivača. Početkom primjene novog sustava eVisitor, TZO Brela neće više slati uplatnice na kućnu adresu, međutim građani iznajmljivači koji nisu u mogućnosti sami tiskati uplatnice, mogu ih zatražiti u turističkom uredu TZO Brela.
Uplatni račun  boravišne pristojbe: IBAN: HR2110010051707704744, Model HR67; Primatelj: Boravišna pristojba u Općini Brela; Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača na kojeg glasi rješenje; Opis plaćanja: boravišna pristojba - godina
Osobe koje su RJEŠENJE O ODOBRENJU za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu 
ishodovale prvi puta:
- do 31. srpnja – plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću 
godinu
- do 30. rujna plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- nakon 30.rujna – ne plaća paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.
Osobe koje su RJEŠENJE O PRESTANKU ODOBRENJA  za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodovale:
- do 30. lipnja – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.
- do 31. srpnja – plaćaju trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu.
- do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću 
               godinu.
- Nakon 31. kolovoza – plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.
 
2.  ČLANARINA TZ (Zakon o članarinama u TZ, pročišćeni tekst zakona NN 152/08, 88/10, 110/15):
Svi članovi turističke zajednice, tako i privatni iznajmljivači obveznici su plaćanja članarine turističkoj zajednici koja se od 01.01.2016.g. obračunava po stopi od 0,1615% od ukupnog prihoda (Brela) i  po stopi od 0,11628% (Gornja Brela) od ukupnog prihoda (zbroja prometa evidentiranog u knjizi Evidencija prometa). 
Uplatni račun  članarine TZ:  uplatnice možete dobiti u uredu TZO Brela ili uplatiti na IBAN: HR8010010051707727156, model HR67, primatelj: članarina TZ, poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača na kojeg glasi rješenje, opis plaćanja: članarina TZ – godina.
Po završetku turističke sezone iznajmljivač je obvezan ispuniti "Obrazac TZ" (možete ga naći na našoj stranici ili kupiti u NN) i dostaviti ga poreznoj upravi najkasnije do kraja mjeseca veljače sljedeće godine (Obrazac TZ možete kupiti u NN ili „skinuti“ s interneta u dva primjerka).
Nadzor nad uplatama članarine dužna je obavljati Porezna uprava, a kazne za fizičke osobe su do 5.000 kn ili do 7.000 kn za pravne osobe ukoliko se članarine ne uplati na vrijeme ili ukoliko se Poreznoj upravi ne dostave podaci o osnovici za obračun članarine (Obrazac TZ).

3. GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK  
utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Od 01. siječnja 2016. godine Porezna uprava ne dostavlja uplatnice na kućnu adresu, već je iznajmljivač dužan na osnovi Rješenja samostalno ispuniti uplatnice i uplatiti u četiri godišnje rate. 
 

docx:Obrazac TZ za Poreznu upravu - Brela
docx:Obrazac TZ za Poreznu upravu - Gornja Brela

Aktivni odmor

Vidi sve
 

Nagrada Plavi cvijet 2012.

Akcija PLAVI CVIJET Hrvatske turističke zajednice uključuje ocjenjivanje uređenosti turističkih mjesta primorske Hrvatske kao cjeline i pojedinačnih elemenata.

Brela 5°C
Vlažnost 80.9 %
Tlak zraka 1023 hPa
Vidljivost 10 km
Vjetar 5.4 kph
© TZ Brela 2014.       Development:   nove vibracije logo Nove vibracije d.o.o.