logo small
hr | en | de | cz | it | fr | pl | si | ru | sk

Česta pitanja i savjeti

1. SMIJU LI TURISTIČKI INSPEKTORI UĆI U ILEGALNO IZNAJMLJENI OBJEKT? 
Inspektor može izvršiti nadzor u nelegalnom objektu ali samo ukoliko mu se dopusti nadzor. Ukoliko sam domaćin ne dopusti nadzor objekta inspektor je dužan zatražiti nalog za pretragu prostorija i stana privatnog prostora od suca za prekršaje.
KADA INSPEKTOR SMIJE UĆI U ILEGALNO IZNAJMLJENI OBJEKT?
1. Treba postojati indicija da se događa nelegalna djelatnost (npr. prijava susjeda, anonimna prijava)
2. Ako vlasnik objekta ne pusti inspektora u objekat onda inspektor (sa dokazima o prekršaju) traži nalog za pretragu prostorija od suca za prekršaje.
3. Radi se uvid u evisitor kako bi se saznalo da li domaćin prijavljuje goste koji su u ili su bili u objektu.
4. Ukoliko inspektor dobije nalog za pretragu ona se smije obaviti samo po danu
(ne po noći ni predvečer)
5. Inspektor ulazi u objekat sa 2 svjedoka koja moraju biti neutralna (npr. s ulice) i uz asistenciju policije.
 
Detaljnije upute namijenjene iznajmljivačima smještaja možete preuzeti OVDJE
 
2. IZDAVANJE RAČUNA
Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu obvezan je izdati račun za svaku izvršenu uslugu.
Račun se može pisati ručno na Račun bloku kojeg kupimo u NN ili knjižari, ali možete ga i sami tiskati putem računala (npr. Word ili Excel tablica). Bitno je samo da na računu navedu sve zakonom propisane stavke koje ćemo navesti u nastavku.
Kod iznajmljivača koji su u PDV-u, vrijedi sve isto samo je potrebno dodatno u računu specificirati iznos PDV-a. Oni iznajmljivači koji nemaju uključenu turističku pristojbu u cijeni moraju specificirati na računu pojedinačni iznos turističke pristojbe (s obzirom na dob gosta) te ukupan iznos.
 
Kako izdati račun?
Računi se izdaju gostu za pružene usluge prema važećem cjeniku sa svim propisanim elementima:
- ime i prezime iznajmljivača, Vaš OIB, ime i prezime gosta, broj i datum računa, za svaku pruženu uslugu - vrsta, količina i cijena usluge, odnosno eventualno odobreni popust (u kunama), ukupni iznos računa i potpis. 
Iznos računa uvijek mora biti izražen u službenoj valuti - kunama. Ako uz iznos u kunama napišete i iznos u eurima, niste u prekršaju.
 
Obavezno zadržati za sebe u bloku kopiju tog računa. 
Iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos turističke pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „turistička pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“). 
Sukladno Zakonu o PDV-u NN br. 73/13, 148/13,143/14, na računu uz sve ostale elemente računa treba pisati: „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u“.
Svi izdani računi na kraju dana obavezno i redovito se unose u knjigu Evidencija prometa.
 
AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U HRVATSKOJ 
a) Što kad agencija radi "u svoje ime, a za tuđi račun"?
Ovo je primjer suradnje s turističkom agencijom u kojem ona radi u svoje ime i "kupuje" usluge malog iznajmljivača.
AGENCIJA ISPOSTAVLJA RAČUN GOSTU s ukupnim/punim iznosom (i iznosom provizije).Upravo ovaj iznos je naznačen i na našem cjeniku u našem objektu. IZNAJMLJIVAČ ISPOSTAVLJA RAČUN AGENCIJI za iznos usluga smještaja, ali bez agencijske provizije. Budući da račun koji mi izdajemo agenciji nema uključenu proviziju (izdajemo račun bez provizije), iznos na tom računu manji je nego što je navedeno na našem cjeniku. Stoga, kako bismo objasnili zašto je iznos manji od cijene na cjeniku, agencijsku proviziju možemo prikazati kao popust na računu koji izdajemo agenciji, tj. bilježimo popust na cijenu smještaja, a taj popust je zapravo provizija agenciji.
 
b) Što u slučaju kad agencija radi "u svoje ime i za svoj račun"?
Ovo je primjer suradnje s turističkom agencijom u kojem je iznajmljivaču agencija zapravo "direktni gost", tj. IZNAJMLJIVAČ IZDAJE RAČUN TURISTIČKOJ AGENCIJI ZA DOGOVORENI IZNOS (koji je na cjeniku).
Koliko će kasnije gost platiti i hoće li mu ona povisiti cijebu nas ne zanima jer agencija radi u svoje ime, a nama je  gost zapravo agencija.
 
c) Što kad agencija radi "u tuđe ime i za tuđi račun"?
Ovo je situacija u kojoj je turistička agencija posrednik između nas i gosta. AGENCIJA IZDAJE RAČUN NAMA/IZNAJMLJIVAČU za uslugu posredovanja, a IZNAJMLJIVAČ IZDAJE RAČUN ZA USLUGU SMJEŠTAJA IZRAVNO GOSTU (naplaćujemo puni iznos, s provizijom koju smo uračunali).
Također, ako agencija radi "u tuđe ime i za tuđi račun", postoji i druga opcija kada agencija može "u ime iznajmljivača" izdati račun gostu račun za uslugu smještaja i iznajmljivaču drugi račun kojim ga tereti za posredovanje.
 
U sva tri navedena slučaja, mali iznajmljivači nisu dužni platiti PDV na uslugu posredovanja jer je ovdje riječ o suradnji s hrvatskim turističkim agencijama.
VAŽNO: Nužno je pročitati uvjete suradnje s agencijom i svoj ugovor te na temelju toga znat ćete kome trebate izdavati račun, kao i želite li ili ne surađivati s turističkim agencijama.
 
Kako izdati račun kada poslujete s inozemnim portalom, agencijom i sl.?
Kod poslovanja sa stranim agencijama (Booking.com, Airbnb i sl.) iznajmljivač izdaje račun ovisno o ugovoru s pojedinim portalom.
Ukoliko iznajmljivač ima ugovor sa stranom agencijom (npr. Booking.com) po kojem ta ista strana agencija (npr. Booking.com) gostu naplaćuje sve, u tom slučaju agencija (npr. Booking.com) NE izdaje račun gostu. Iznajmljivač na svoj bankovni račun dobije iznos umanjen za njihovu proviziju, KAO I račun za tu istu proviziju. Iznajmljivač je dužan gostu izdati račun na ugovoreni iznos u koji je uključena i provizija strane agencije (npr. Booking.com). Iznos na računu upisuje se u knjigu Evidencija prometa.
 
Kako se na računu navodi popust?
Najprije je potrebno na računu napisati sve usluge (i količinu usluga) koje je iznajmljivač pružio gostu s cijenama koje su navedene u službenom cjeniku.
Nakon što izračunate iznos pruženih usluga prema službenom cjeniku, navodite iznos provizije koju dajete gostu (ili agenciji) i razlog zašto ste popust odobrili.
Na kraju napišite ukupan iznos s popustom.
 
Reklamacija usluge i povrat novca
Ako iz nekog  razloga gost reklamira uslugu i vi mu dajete povrat određenog iznosa, već ispostavljeni račun možete jednostavno prekrižiti i napisati “STORNO” te napisati novi račun u kojem ćete navesti iznos noćenja minus popust što je jednako realnom iznosu kojeg ste vi zadržali.
Dakle, račun se ne smije kidati, mora ostati u bloku, a vi ispišite novi s daljnjim rednim brojem koji ide po redu. Isto je i s računom kojeg greškom napišete. 
 
3. AKONTACIJA
Visina akontacije varira od 10 do 50% ovisno o iznajmljivaču i ponudi.
 
Kod svake ponude prije potvrde rezervacije poželjno je posebno naglasiti i poslati Uvjete otkaza rezervacije. Tada gost ne može reći da nije bio upoznat s tim pravilima, a iznajmljivač ima pravo zadržati uplaćeni iznos akontacije.
 
Akontacija se koristi kao sigurnosni polog i zbog nemogućnosti brzog popunjavanja smještaja u slučaju otkazivanja postojeće rezervacije. Zbog toga bi pravila vraćanja akontacije trebala biti stroža što je termin rezervacije bliže i fleksibilnija što je termin dalje.
 
Primjer blažeg uvjeta otkaza rezervacije i vraćanja akontacije bi bio sljedeći:
- 100% povrat za rezervacije otkazane 60 i više dana prije dolaska gosta
- 50% povrat za otkazivanje rezervacije unutar 30-60 dana
- 25%povrat za otkazivanje rezervacije unutar 15-30 dana
- 0% povrat za otkazivanje rezervacije unutar 2 tjedna do početka rezervacije
 
Hoćete li odabrati strože ili blaže uvjete i u kojim postocima i na koliko razina ih podijeliti ovisi isključivo o svakom pojedinačnom iznajmljivaču.
Blaža pravila otkazivanja su popularnija među gostima i mogu povećati broj rezervacija, ali s time povući i veći broj kasnijih otkazivanja. Stroža pravila su  s druge strane pogodnija za potvrđene rezervacije jer smanjuju broj otkazivanja, ali znaju nekada, zajedno i s visinom akontacije, odbiti gosta od potvrde rezervacije.
 
U slučaju da iznajmljivač iz nekog razloga mora gostu otkazati rezervaciju, povrat pologa se vraća u cijelosti gostu bez obzira na broj dana do same rezervacije.
Prebacivanje pologa s računa iznajmljivača na račun gosta košta. 
Kada sastavljate uvjete povrata akontacije, važno je naglasiti da taj trošak transakcije snosi gost u slučaju da on otkaže.
Jedini slučaj kada bi iznajmljivač trebao snositi trošak transakcije je kada je i sam odgovoran za otkazivanje rezervacije, a gost bude zbog toga oštećena strana.
 
Neke iznimke
Kako je uvijek potrebno zadovoljiti gosta i ostaviti dobro mišljenje o sebi, čak i u nezgodnim situacijama poput otkazivanja ili napuštanja smještaja usred rezervacije, radimo određene iznimke što se tiče povrata akontacije u slučajevima kada je gostu isteklo pravo na njezin povrat:
- Ako uspijemo popuniti nastalu prazninu uzrokovanu otkazivanjem rezervacije ipak vraćamo akontaciju gostu. Kako u konačnici nema financijskog gubitka zbog otkazivanja rezervacije nema niti potrebe zaraditi na tom gostu za nešto što mu niste pružili.
- Nudimo mogućnost prebacivanja akontacije na sljedeću godinu. Tako gost ne gubi uplaćena financijska sredstva otkazivanjem rezervacije ako se odluči vratiti sljedeće sezone.
- Ukoliko se ispostavi da je naša ponuda bila netočna ili nepotpuna i zbog toga je gost odlučio tražiti alternativni smještaj.
- Akontacija se vraća i u slučaju nezgode ili tragedije gosta zbog koje je spriječen doći
 
4. NE ZABORAVITE PLATITI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK POREZNOJ UPRAVI - od 1. siječnja 2016. godine  Porezna uprava ne šalje uplatnice iznajmljivačima 
 
Novost koja je započela s datumom 1. siječnja 2016. godine je da Porezna uprava više ne šalje iznajmljivačima obročne uplatnice za paušalni porez na dohodak, već iznajmljivači moraju sami ispuniti uplatnice i platiti ovu obvezu na vrijeme. 
Za uplate koje se ne uplate na vrijeme Porezna uprava obračunava zateznu kamatu.
U nastavku šaljemo nekoliko prijedloga kako ne zaboraviti ovu obvezu.
 
Kako izbjeći zaboravljanje i zatezne kamate? 
Rate paušalnog poreza na dohodak treba platiti do 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine.
Kako ne bi Poreznoj upravi zaboravili platiti rate na vrijeme, možete napraviti sljedeće:
 
- aktivirati TRAJNI NALOG
U svojim bankama ili putem usluge  internet bankarstva ugovorite trajni nalog. 
Iznos koji se plaća je uvijek isti (onaj koji je naveden na zadnjem računu ili u rješenju). 
Kod plaćanja Internet bankarstvom u postavkama plaćanja bitno je podesiti plaćanje svaka tri mjeseca – važno je samo da dospijeće bude do 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. Naknada banke za trajni nalog ovisi od jedne do druge banke, ali kreće se od 1 do 5 kn po transakciji. 
- UNAPRIJED ISPISATI UPLATNICE KOD KUĆE
Druga mogućnost koju predlažemo je da kupite unaprijed nekoliko praznih općih uplatnica, ispunite po modelu posljednje uplatnice koja se dobije za ovaj posljednji kvartal, samo na svaku je potrebno navesti odgovarajući kvartal za koji se plaća rata (I., II., III. ili IV. kvartal). 
Opće uplatnice moguće je kupiti u Narodnim novinama, pošti, kioscima, knjižarama i sl. 
Ako ćete uplate vršiti na ovaj način, bilo bi dobro da uz to stavite i podsjetnik na kalendaru, mobitelu i sl.
- PLAĆANJE CJELOKUPNOG IZNOSA ODJEDNOM
Osobe koje su u mogućnosti izvršiti jednokratnu uplatu godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak (predujam poreza i prireza porezu na dohodak), mogu to učiniti u prvom tromjesečju (dospijeće do 31. ožujka). 
 
5. DOSTAVA PODATAKA POREZNOJ UPRAVI O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE (Obrazac TZ 2)
 
Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe "Obrazac TZ 2" podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do 15. siječnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.
Obrazac TZ možete kupiti u NN, a također ga možete pronaći na našim službenim internet stranicama kod Uputa za pružanje ug. usluga u domaćinstvu.
 
Navedeni zakon propisuje i kaznene odredbe (članak 18.): 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u propisanom roku ne plati članarinu (članak 14. stavak 2.) ili koja ne dostavi Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine (članak 15.).
 
6. UKIDANJE OBVEZE IZRADE ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA PRUŽATELJE UG. USLUGA SMJEŠTAJA U STANOVIMA, APARTMANIMA I KUĆAMA ZA ODMOR 
(preneseno sa službene stranice nadležnog Ministarstvo graditeljstva i prostornog   uređenja - MGIPU)
 
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević 17. veljače 2016.g. donio je odluku o upućivanju u proceduru izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine", br. 48/14, 150/14 i 133/15) kojom se briše odredba članka 6. stavka 2. tog  Pravilnika koja obvezuje pružatelje ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na pribavljanje energetskog certifikata.
 
 
 

Aktivni odmor

Vidi sve
 

Nagrada Plavi cvijet 2012.

Akcija PLAVI CVIJET Hrvatske turističke zajednice uključuje ocjenjivanje uređenosti turističkih mjesta primorske Hrvatske kao cjeline i pojedinačnih elemenata.

Brela 24°C
Vlažnost 53.6 %
Tlak zraka 1015 hPa
Vidljivost 10 km
Vjetar 11.2 kph
© TZ Brela 2014.       Development:   nove vibracije logo Nove vibracije d.o.o.