logo small
hr | en | de | cz | it | fr | pl | si | ru | sk

Propisi za vlasnike kuća ili stanova za odmor

Poštovani vlasnici kuća ili stanova za odmor,

obavještavamo Vas da se od 01. siječnja 2016. godine temeljem novog Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) prijava i odjava Vašeg boravka kao i boravka onih koji će boraviti u Vašoj kući ili stanu vrši isključivo putem jedinstvenog nacionalnog novog online informacijskog sustava eVisitor. 
 
Korisničke podatke za pristup sustavu eVisitor dobit će u nadležnoj Turističkoj zajednici (u ovom slučaju TZO Brela).
 
Popis potrebnih dokumenata za dodjelu korisničkih podataka vlasniku kuće ili stana za odmor:
- vlasnički list (ukoliko nemate može i kupoprodajni ugovor, izvadak iz ZK, rješenje o nasljeđivanju i sl. dokumenti)
- osobna isprava (ili kopija osobne isprave) vlasnika kuće ili stana za odmor
- OIB vlasnika kuće ili stana za odmor
 
Ukoliko vlasnik kuće ili stana za odmor ne dolazi osobno po korisničke podatke, potrebno je još i sljedeće:
- punomoć ovjerena kod javnog bilježnika
- osobna isprava opunomoćene osobe
 
Ukoliko je vlasnik kuće ili stana za odmor tvrtka odnosno trgovačko društvo, uz sve navedeno potrebno je dostaviti i kopiju Izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda. 
 
Putem sustava eVisitor izvršiti će se automatska prijava na MUP za one osobe za koje je prijava na MUP potrebna (državljani država koji nisu članice EU-a i EGP-a).
 
Podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata. 
Obveza plaćanja boravišne pristojbe odnosi se isključivo na razdoblje glavne sezone (01.06.-30.09.), dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.
 
Podsjetnik: 
Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Brelima. 
U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%, odnosno 2,40 kuna po danu i osobi. Boravišna pristojba može se platiti u godišnjem paušalnom iznosu koji iznosi po 60,00 kuna za prve dvije osobe te 25,00 kuna za svaku slijedeću osobu, ne kasnije od 15 srpnja. 
 
Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske Unije.
Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo zemalja članica Europske Unije, u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna boravišnu pristojbu plaćaju u punom iznosu od 8,00 kuna po danu i osobi.
 
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.
 
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite!
 
Turistička zajednica općine Brela
 

Paušalno plaćanje boravišne pristojbe

Vlasnici kuća ili stanova za odmor, državljani država članica Europskog ekonomskog prostora ( sve države članice Europske unije i državljani Hrvatske) osim državljana Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore, Islanda, Lihtensteina i Švicarske imaju pravo plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu za vlasnike kuća i za njihovu užu obitelj.

Državljani BiH, Srbije, Islanda, Lihtensteina, Crne Gore te Švicarske plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor bez obzira što su vlasnici kuća.

Koji članovi obitelji se smatraju užim članovima obitelji?

Članovima uže obitelji u smislu Zakona o boravišnoj pristojbi smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Koji su rokovi za prijavu i uplatu boravišne pristojbe?

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe za sebe i članove svoje uže obitelji obvezan je evidentirati se (platiti i/ili prijaviti) najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor sebe ili nekog od članova svoje obitelji nije
evidentirao za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu odnosno nije istu uplatio do 15. srpnja tekuće godine, za te osobe je isto tako dužan plaćati boravišnu pristojbu po
svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu.

Vlasnici kuće ili stana za odmor za sve ostale osobe koji nisu članovi uže obitelji, boravišnu pristojbu plaćaju za svako ostvareno noćenje.

Moraju li vlasnici kuća ili stanova za odmor koji plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe prijaviti boravak?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata svaki put po dolasku prijaviti svoj boravak i boravak svih osoba u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak, bez obzira plaća li boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu.

Koliki je paušalni iznos boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušalni iznos boravišne pristojbe za vlasnike kuća ili stanova za odmor u Općini Brela iznosi:
  • za prve dvije osobe 60 kuna po osobi
  • za svaku sljedeću 25 kuna po osobi

docx:Power of Attorney

Aktivni odmor

Vidi sve
 

Nagrada Plavi cvijet 2012.

Akcija PLAVI CVIJET Hrvatske turističke zajednice uključuje ocjenjivanje uređenosti turističkih mjesta primorske Hrvatske kao cjeline i pojedinačnih elemenata.

Brela -
Vlažnost -
Tlak zraka -
Vidljivost 10 km
Vjetar 31.3 kph
© TZ Brela 2014.       Development:   nove vibracije logo Nove vibracije d.o.o.