Příroda

Vruja

Traduje se, že přáve na sedle Dupci zvolali Chorvati "Moře, moře...", když poprvé přišli na Jadran. Na tomto místě se útesy skácejí do hloubky přes 100 m.
Zátoka Vruja je obrovskou soustavou pramenů, mezi nimiž vyniká hluboký podmořský závrt, z kterého pramení ohromné množství vody. Nachází se přímo pod sedlem Dupci (288m), které odděluje pohoří Biokovo (1762m) od masivu Dovnja (864 m), části Omišké Dinary.Velké prameny se nacházejí i vedle městeček Drvenik, Drašnice a Gradac, ale se žádný nevyrovná se závrtem ve Vruje. S ohledem na množství vody, která z něj pramení, se pravděpodobně jedná o největší pramen na Jadranu. Pod strmými útesy jsou umístěny překrásné a zastrčené oblázkové pláže. Kvůli velice strmému a nepřístupnému terénu, který je obklopuje, k plážím je nejjednoduše přistoupit po moři, lodí z Brely nebo Piska.
Velká hejna ryb, která se shromaždí kvůli krmení a rozmnožování, tvoří překrásnou podívanou.

Discover more