Příroda

Nevistina stina ("Nevěstina skála")

Mezi lidmi se vypráví legenda o velké lásce dívky a chlapce, kterého zlý osud proměnil v kámen na Nevistě. Nevistina stina je také sedlo, kdysi jediné spojení Přímoří a Zabiokoví a překrásné vyhlídkové místo.

Podle legendy se dívka odněkud „seshora“, pravděpodobně z Dalmatského záhoří, měla vdát do Přímoří. Matka byla proti této lásce a hlavně proti dceřiným vdavkám za někoho, koho nevybrala rodina. Možná byl problém i to, že byl chlapec z Přímoří, respektive z chudého kraje?! Stalo se, matka vyprovodila dceru slovy: Až uvidíš moře, kéž bys zkameněla! Navzdory těmto strašným slovům se svatební průvod vydal na cestu veden ženichem a nevěstou na koni, netušíc jakou sílu má matčina kletba.  Když ovšem veselý průvod dorazil na vrchol hory nad Biokovem, kletba se naplnila. Důkazem toho jsou skály ve tvaru koně s ženichem a nevěstou, koláče a nádoby na vodu, které se vyráběly z měchů. Když se pozorně podíváte, můžete vidět i nevěstin závoj, který v ten moment z hlavy odvál vítr a také celý průvod svatebčanů, který šel s nimi. Dnes je obtížnější je spatřit, pokud je pozorně nehledáte, protože zde za ta léta vyrostl borovicový les.

(text Vanja Sokol)

Discover more