Příroda

Kamen Brela - symbol Brela

Znakem Brely, zobrazeným v městském znaku, je Kamen - nejmenší jadranský ostrov - brekciový balvan, jedinečný svým typem vegetace na chorvatském pobřeží.

Brekcie jsou horniny složené z rozbitých úlomků minerálů nebo hornin slepených dohromady. Název italského původu (breccia) znamená „volný štěrk“ nebo „cementovaný štěrkový kámen“.

Dnes na Kameni roste sedm starších a mladších borovic aleppských a jedenáct různých druhů rostlin s prvky lesní vegetace, ale bez charakteristických rostlin litorálu. Nejstarší a největší borovice na Kameni je v konečné fázi svého života. Obvod jejího kmene je 122 cm při výšce 60 cm. Jako skuteční průkopníci středomořské flóry obývají borovice mnoho stanovišť, která jiné rostliny obývat nemohly. Skalní štěrbiny s minimem substrátu poskytují místo pro život těchto dlouhověkých rostlin. Nejnázornější ukázku tohoto tvrzení ukazuje náš Kamen z Breljanu.

Discover more