Kultura

Kostel sv. Ilije

Kostel sv. Ilije v lokalitě Dugiš v Potpoletnici, podél hranice sousední farnosti sv. Jure v Žeževici, tedy farnosti sv. Ante na Zadvarje byl postaven na náhorní plošině oválného kopce (což pravděpodobně svědčí o pozůstatcích prehistorické pevnosti), uprostřed krásného hustého dubového háje. Tento jednoduchý kostel, postavený bez zvláštních slohových prvků v první polovině 18. století (přestavěný v 19. století), byl tradičně navštěvován poutníky z Podbiokovlje a Poljice. Poprvé se o něm zmiňuje v roce 1735 Stjepan Blašković, biskup z Makarské. V dokumentu z roku 1770 je uvedeno, že byl prý postaven před 50 lety (tj. v roce 1720) na základech starého kostela. Je chráněným kulturním statkem.

Discover more