Aktivni odmor

Biciklizam

Cestovne rute

Osmišljene za potpuni biciklistički izazovni užitak te namijenjene redovitim rekreativnim cestovnim biciklistima dobre fizičke spreme, cestovne rute su dugačke, ponose se značajnim ukupnim visinskim razlikama, a podloga im je asfaltna u njihovoj punoj dužini.

Na Makarskoj rivijeri definirano je 8 biciklističkih cestovnih ruta:

1. From zero to hero (Makarska – sv. Jure (Biokovo) Makarska): 63,2 km / 4h
2. Transverzala Makarskom rivijerom (Brela – Makarska – Tučepi – Podgora – Igrane – Drvenik – Živogošće – Gradac): 63,2 km / 2.15h
3. Oko Biokova: 100,3 km / 4h
4. Destinacijska ruta (Makarska – Vrgorac – Imotski – Makarska): 176.6 km /7h
5. Rivijera Sjever (Brela – Imotski – Brela): 107,5 km / 4h
6. Od mora do polja (Podgora – Vrgorac – Podgora): 91,4 km /3.30h
7. Od jezera do polja (Vrgorac – Imotski – Vrgorac): 106,2 km / 4.30h
8. Rivijera jug (Gradac – Vrgorac – Podgora): 107,1 km / 4.30h

Ostale rute koje prolaze Makarskom rivijerom:
EuroVelo 8
EV8 dnevna dionica 112 (HR16): Split (Stobreč) - Makarska 6.2
EV8 dnevna dionica 113 (HR17): Makarska - Trpanj

Područjem Makarske rivijere prolazi popularna europska kontinentalna biciklistička ruta – Mediteranska ruta (EuroVelo 8 – EV8).
Mediteranska biciklistička ruta duga je ukupno 5.900 km, prolazi kroz 11 europskih zemalja, a krajnje točke su joj na dva ruba Mediterana – Španjolska i Cipar.

Rent a bike Brela: 
Tourist agency Berulia travel: +385 21 618 519
Caffe bar Surf (info caffe bar): +385 92 175 1744
Lanterna (info caffe bar): +385 98 172 3520

Find out more

 

Otkrij više